Lieldienas Iļģuciema sieviešu cietumā

Kristus ir augšāmcēlies, patieši augšāmcēlies!

Mīļie Ģertrūdieši, visi kopā esam Kristus augšāmcelšanās sveicienus nosūtījuši arī Iļģuciema cietuma sievietēm. Paldies visiem, kas pagājušo svētdien dievkalpojumā ziedoja, lai kopā ar sveicieniem nosūtītu arī kādus gardumus, kas palīdzētu svētkiem atnākt ārēji redzamā veidā. Kopā saziedojām teju 150 latus, par kuriem sarūpējām nelielu cienastu 400 ieslodzījumā esošām sievietēm.

Mīļie, paldies no Jēzus, cietuma kalpošanas komandas un Iļģuciema cietuma!

Jēzus Kristus Krusta nāve un ciešanas ir pašas cilvēces ciešanas. Visur, kur cieš cilvēki no dvēseles aukstuma un vienaldzības, no bada un ļaunām slimībām, no sirds nabadzības un gara akluma un kurluma, cieš arī viņos pats Dieva Dēls. Tikai Viņš vienīgais ir izdzēris līdz galam rūgto cilvēces ciešanu, bezcerības un baiļu biķeri. Viņš ir izgājis cauri nāves ielejai mūsu vietā, pazemots mūsu grēku un nepareizas rīcības dēļ. Jēzus pieņem mūsu nodevību, atriebību un Krusta nāvi brīvprātīgi kā mīloša māte un tēvs, zinot to, ka Viņa svētā dzīvība kļūs par glābšanas ķīlu miljoniem cilvēku, kuri, vīlušies no rūgtajiem pasaules saldumiem, sāks meklēt Patieso Mīlestību un Mūžīgo Dzīvību. Dosim mūsu Kungam, Jēzum Kristum, godu par Dzīvi nesošo Krustu un Mūžīgo Dzīvību, kuru mēs, grēcīgi cilvēki, par velti saņemam ticībā Viņa neizsakāmās mīlestības un Krusta Nāves dēļ.

____________
Vairāk par draudzes kalpošanu Iļģuciema sieviešu cietumā – šeit.

,