Bībeles lasījumi katrai dienai

Ar prieku ziņojam, ka atsākusies regulāra ikdienas Bībeles lasījumu publicēšana draudzes mājaslapā. Katru dienu lapas labajā pusē sadaļā “Bībeles lasījumi”, kā arī šeit: http://gertrude.lv/category/bibeles-lasijumi/ lasāmas Bībeles rakstu vietas konkrētajai gada dienai.

Šis Bībeles lasīšanas plāns radīts Londonā, Holy Trinity Brompton draudzē. Ik dienas lasot Bībeli pēc šī plāna, gada laikā iespējams izlasīt visu Bībeli (no turienes arī oriģinālais projekta nosaukums – Bible in one year).

 

Šajā plānā katrai dienai lasījumi norādīti trīs daļās:

  1. evaņģēlijs/vēstules,
  2. Salamana pamācības/psalmi
  3. vēl kāds lasījums no Vecās Derības.

Tā kā ikdienas lasīšanai šis apjoms ir gana liels, ērti izmantojama arī iespēja sekot tikai daļai no lasījumiem, piemēram, tiem, kas ir no Jaunās Derības.

Ikdienas Bībeles lasījumu publicēšana tika aizsākta 2011. gada Adventa laikā. Vairāk kā 30 draudzes locekļu ikdienā sekoja līdzi šim Bībeles lasīšanas plānam, kurš lasītāju ērtībai mājaslapā pieejams ne tikai kā norādes uz lasāmajiem pantiem, bet gan publicēts pilnā apjomā. Pateicoties draudzes locekļa Riharda atsaucībai, tagad varam turpināt pavasarī pārtraukto ikdienas lasījumu publicēšanu.

Katras dienas lasījumiem pievienota arī saite uz Londonas HTB draudzes projektu “Bible in one year”. Šajā mājaslapā katru dienu publicēts draudzes mācītāja Nikija Gambela (un reizēm arī viņa sievas Pipas) komentārs attiecīgās dienas Rakstu lasījumiem.

Tik bieži dzirdam liecības un pamācības par to, kādu svētību iespējams piedzīvot, ikdienā lasot Dieva Vārdu. Lai šie ikdienas Bībeles lasījumi mums kalpo kā rīks, kas palīdz pie Rakstu rindām atgriezties regulāri.

Reizēm lasītās Rakstu vietas ir grūti izprotamas, vai arī nepieciešamas papildu faktoloģiskas zināšanas, lai tās pilnvērtīgi uztvertu. Šādiem gadījumiem aicinām izmantot katras dienas lasījumu publikācijas komentāru sadaļu.

Dieva vārda apcere mūsos bieži atmodina lūgšanu. Tādēļ pēc ikdienas lasījumiem esam aicināti laiku pavadīt lūgšanā.

, ,

  • Ginters Bušs

    forši, paldies