Draudzes lūgšanu vakari

Septembrī atsākušies draudzes lūgšanu vakari – tie notiek trešdienās plkst. 19.30 – 20.30 baznīcas altāra daļā.

Lūgšanu vakaros aicināts piedalīties ikviens – gan tad, ja ikdienas lūgšana ir kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, gan tad, ja tā ir kas vēl pavisam jauns un neiepazīts.

Uz Lūgšanu vakaru vēlams līdzi ņemt savu Bībeli.

Par lūgšanu vakara pamatu izmantojam vienu no t.s. stundu lūgšanām – Vakara lūgšanu (jeb vesperes, saulrieta lūgšana). Lai arī šī lūgšanu forma mums kā draudzei ir jauna, mums visiem labi pazīstami ir tajā iekļautie elementi. Lūgšanu vakaru veido psalmi, dziedājumi, rakstu lasījumi (un klusais laiks to apcerei), aizlūgumi, kā arī lūgšanu vakara dalībnieku brīvā lūgšana. Stundu lūgšanu tradīcijai ir gadsimtiem sena vēsture, tas ir veids, kādā ticīgie lūdzās jau Jēzus laikā. Četru stundu lūgšanu kārtības (rīta, pusdienas, vakara un nakts) iekļautas arī jaunajā LELB dziesmugrāmatā.

Pirms lūgšanu vakara, plkst. 18.30, notiek Tezē lūgšana, par to vairāk var lasīt šeit: http://gertrude.lv/iesaisties/teze-lugsana/

Mācītājs Krists Kalniņš par draudzes lūgšanu saka:

Ir svarīgi, lai mēs kā draudze redzētu lūgšanas dzīvi ne tikai kā individuālu garīgās dzīves ceļu, bet arī kā vienu no veidiem, caur kuru tā kā vienots veselums iestājas Dieva priekšā par dažādām draudzes locekļu un citu cilvēku vajadzībām. Draudzi mēs varam salīdzināt ar lielāku vai mazāku kuģi. Un, kaut gan daudzi to nezina vai nav par to vairāk aizdomājušies, tas, cik labi šis kuģis turas uz ūdens, jo īpaši lielu viļņu laikā, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik dziļa ir katra kuģa iegrime zem ūdens.

Ko šī līdzība nozīmē draudzei? Tā nozīmē, ka katrai lielai draudzei, kurā notiek daudz aktivitāšu, ir nepieciešama ļoti nopietna lūgšanas dzīve, lai tā saņemtu visu to žēlastību, kuru Kungs grib tai sniegt, un lai tā būtu pasargāta no uzbrukumiem.

Jēzus ir sacījis, ka bez Viņa mēs ne nieka nespējam darīt. Tādēļ svarīgāk par jebkuru plānošanu, stratēģiju vai citām kādām līdzīgām lietām ir lūgt, lai viss notiek saskaņā ar Dieva Tēva labo Gribu un Prātu.

Mums kā draudzei šajā ceļā vēl ir daudz izaicinājumu un virsotņu uz kurām tiekties. Bet mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka jau daudzi draudzes locekļi ir atbildējuši aicinājumam nākt kopā un lūgt ne tikai par šo draudzi un draudzes locekļiem, bet par visiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts.

, , , , ,