Ko šogad vēlas īstenot draudzes padome?

000026951632_#_3_#_gertrude3Reizi mēnesī mūsu Ģertrūdes draudzes padome tiekas padomes sēdē, lai pārrunātu, apspriestu un pieņemtu draudzei nozīmīgus lēmumus. Šoreiz vēlamies draudzi informēt par lēmumiem, kas saistīti ar naudas plūsmu draudzē.

Jaunā Ģertrūdes draudzes padome, kuru ievēlējām pagājušā gada maijā, ir iedvesmota aicinājumam un atbildībai rūpēties par mūsu draudzi un tās attīstību. Padome apzinās, ka visticimāk ir pēdējā draudzes padome, kurai ir iespēja Ģertrūdes attīstībai piesaistīt Eiropas Savienības projektu finansiālos līdzekļus. Padomes mērķis visiem ir vienots un skaidrs – strādāt, lai atstātu Ģertrūdi labāku nākamajām paaudzēm – mūsu bērniem un mazbērniem.

Lai 2016. gadā šim mērķim tuvotos draudzes padome ir iecerējusi realizēt vairākus attīstības projektus – pirmkārt, sakārtot baznīcas apskaņošanu gan baznīcas zālē, gan pagrabstāvā, lai uzlabotu dzirdamību un baudītu kvalitatīvu skanējumu. Šī projekta izmaksas ir 3 tūkst. eiro, kam aicinām ziedot no 2015. gada Ziemassvētkiem.

Otrkārt, vēlamies īstenot ērģeļu restaurācijas otro kārtu, kurā restaurēt mūsu ērģeles ir gatavi meistari no Vācijas. Restaurācijas otrā kārta izmaksā 37 tūkst., no kuriem 20 tūkst. esam piesaistījuši no Kultūrkapitāla fonda, 7 tūkst. piesaistīti no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un 10 tūkst. esam uzkrājuši no mērķziedojumiem ērģeļu remontam koncertos un ikdienā. Ģertrūde ir baudījusi savu unikālo Zauera ērģeļu skanējumu vairāk kā 100 gadus – ir laiks par ērģelēm parūpēties, lai tās tikpat labi skanētu arī nākamos 100!

Autors: Dace SalmaneTreškārt, Ģertrūde jau ilgu gadu garumā ir sapņojusi par siltāku dievnamu ziemā. Lai šo problēmu risinātu ir meklēti dažādi risinājumi un iespējas, bet šobrīd draudzes padome sapņo īstenot unikālu projektu, atjaunojot Ģertrūdē tās autentiski iecerēto apsildīšanas sistēmu – siltā gaisa pūšanu uz baznīcēnu kājām. Autentiskā apsildīšanas risinājuma atgriešana Ģertrūdē būtu tikai viens no trijiem baznīcas siltināšanas projekta soļiem – lai Ģertrūdi tiešām padarītu siltāku tiks siltināti arī logi un griesti. Tas būtu nozīmīgs ieguldījums, ko kā mantojumu varēsim atstāt ģertrūdiešu nākamajām paaudzēm. Projekta kopējās izmaksas sasniegtu aptuveni 350 tūkst., no kuriem 85% tiks piesaistīti energoefektivitātes projektā un 15% ir jābūt draudzes līdzfinansējumam. Projekts jāiesniedz līdz 11. aprīlim, tā rezultātus mēs uzzināsim ap draudzes nometnes laiku – par projekta iespējām un attīstību informācija no padomes sekos.

Lai visus šos attīstības projektus veiktu ir nepieciešams draudzes līdzfinansējums, bet tas ir ievērojami mazāk nekā tad, ja netiktu piesaistīti papildu projektu līdzekļi. Tomēr lai īstenotu šos projektus 2016. gada izdevumu plūsma ir lielāka kā ienākumu, tāpēc padome aicina draudzi izvērtēt savas iespējas ziedot.

Ziedojumu plūsma palīdz draudzes padomei un valdei novērtēt draudzes prioritātes. Ja draudze ziedo konkrētiem projektiem – vai tā būtu apskaņošana vai ērģeles, vai baznīcas siltināšana, draudzes valde un padome zina, ka draudze atbalsta šo projektu īstenošanu. Ja draudze kādu projektu neatbalsta, draudzes valde un padome saprot, ka konkrētais projekts nav draudzes prioritāte un savus resursus iegulda citos, draudzes atbalstītos projektos.

Paldies visiem, kuri jau regulāri un aktīvi ziedo, lai Ģertrūdes draudze varētu īstenot savu kalpošanu un vīziju un augt, īstenojot dažādus projektus!

Izvērtējot draudzes ienākumus, secinām, ka ienākumu apmērs 2016. gada februārī salīdzinoši ir bijis par 13% lielāks kā pagājušā gada februārī. Tomēr, lai draudze var ne tikai uzturēt dievnamu un personālu , bet arī ieguldīt baznīcas atjaunošanā un citos izaugsmes projektos, vēlamais ienākumu līmenis mēnesī būtu 18 000 eiro (2016. gada februārī tas bija 12 126).

Feb2016_draudzei_2-page-001

22-page-002

Ziedot iespējams dažādos veidos:

  • Ar mērķziedojumu konkrētam projektam attiecīgi to norādot;
  • Kolektēs dievkalpojumos un urnās pie baznīcas durvīm;
  • Draudzes kancelejā pie administratores;
  • Ar pārskaitījumu izmantojot internetbanku;
  • Ar regulāru maksājumu, ko var uzstādīt internetbankā;
  • Desmitās tiesas dievkalpojumos.

Ģertrūdes draudzes rekvizīti:

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze
Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 90000293463
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, konta Nr. LV40HABA0551005116532

, ,