Par ērģeļu restaurācijas otro kārtu

1 jaunveidotās membrānas (izgatavotas darbnīcā Vācijā)

Vācijā izgatavotās jaunās membrānas

Noslēgusies Ģertrūdes brīnišķīgo Zauera ērģeļu restaurācijas otrā kārta. Uz tās norisi atskatās mūsu ērģelnieks Aigars Reinis.

Restaurācija norisinājusies sadarbībā ar ērģeļbūves firmu “Orgelwerkstatt Christian Scheffler Gmbh” (Vācija), kas ir viena no atzītākajām vācu romantisma laika ērģeļu restauratorēm Eiropā. Firmas restaurācijas darbu klāstā ir slavenas ērģeles Brēmenes Domā, Berlīnes Domā u.c, kā arī Latvijā Rīgas Jēzus baznīcā un Rīgas Svētā Pāvila baznīcā.

Otrās kārtas darbi tika sadalīti vairākos posmos:

  • maijā Scheffler darbnīcās Vācijā tika izgatavotas vairāk kā 8 000 ādas membrāniņas un sagatavota āda reģistru slēgu pārādošanai tepat Latvijā;
  • no 4. līdz 20.jūlijam tika mainītas visas mazās ādas detaļas ‘’lielajā ērģeļu mājā”. Lai to veiktu, tika demontētas membrānu līstes un izņemta daļa stabuļu. Nomontētas vecās un pielīmētas jaunās membrānas, pārādoti vairāk kā 45 reģistru slēgi. Ievietojot atpakaļ membrānu līstes un jaunveidotos reģistru slēgus, tika regulēti releji, kas nodrišina precīzāku traktūras darbību;
  • no 1. līdz 31. augustam uz Vāciju tika aizvestas dažas deformētākās stabules. Tādā stāvoklī tās nebūtu iespējams ievietot atpakaļ ērģelēs, kādēļ tās bija jāremontē. Viena stabule tika izveidota no jauna;
  • no 19. līdz 27. septembrim Latvijā ieradās Scheffler firmas līdzīpašnieks Konrāds Šeflers un firmas galvenais intonators Tino Gerigs (ērģeļu galvenais skanējuma meistars). Tika atpakaļ ievietotas visas izņemtās un arī no Vācijas atvestās remontētās stabules. Tika veikta atpakaļ ievietoto stabuļu daļēja intonēšana un visu ērģeļu skaņošana.
Atpakaļ ievietoto stabuļu rindas

Atpakaļ ievietoto stabuļu rindas

Restaurācijas rezultātā šobrīd ērģelēs darbojas visi reģistri un visas skaņas. Varam pilnvērtīgi novērtēt ērģeļu pilno skanējumu. Protams, gaidām vēl arī restaurācijas noslēdzošo kārtu, kurā paredzēts sakārtot spēles galdu un veikt ērģeļu ģenerāltīrīšanu, intonēšanu un skaņošanu. Tas varēs notikt tikai pēc citu lielo darbu beigšanas baznīcas lielajā zālē, jo jebkādi netīrumi, putekļi vai stabulēs iekļuvuši gruzīši var ļoti mainīt ērģeļu skanējumu un tīrskanību. Līdz tam mēs turpinām vākt ziedojumus šai ērģeļu restaurācijas darbu pabeigšanai.

Otrajā Zauera ērģeļu restaurācijas kārtā esam apguvuši 38 534,87 eiro, no kā 7 000,00 eiro ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts, 20 000,00 eiro – Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts un 11 534,87 eiro ir draudzē un mākslinieku pašaizliedzīgajā koncertdarbībā saziedotais.

Izsaku pateicību visiem atbalstītājiem un ziedotājiem! Lai pateicība Dievam, ka mums visiem kopā tas ir izdevies!

Ģertrūdes unikālo Zauera ērģeļu restaurācijas otrā kārta fotogrāfijās:

Ērģeļu restaurācijas otrā kārta

, ,