Krusta ceļš

dievkalpojum_aaron_burden_unsplashLai savā sirdī vienotos ar Kristu Viņa ciešanu ceļā un mīlestībā tuvotos Kristus krusta noslēpumam Lielā gavēņa laikā piektdienās (izņemot 17. martu) plkst. 18.00 Ģertrūdē notiks Krusta ceļš.
Krusta ceļu veido Svēto Rakstu lasījumi, lūgšanas un dziedājumi, apcerot Kristus ceļu uz Golgātas kalnu, lai mūsu pestīšanas labad mirtu pie krusta. Ar Krusta ceļa kārtību varam iepazīties jaunajā LELB dziesmu grāmatā.
Krusta ceļa dievkalpojumi Ģertrūdē:
  • 3. martā plkst. 18.00;
  • 10. martā plkst. 18.00;
  • 24. martā plkst. 18.00;
  • 31. martā plkst. 18.00;
  • 7. aprīlī plkst. 18.00.

Lielajā gavēnī īpaši aicinām uz grēknožēlu un privātu grēksūdzi. Piektdienās pirms (no plkst. 17.00) un pēc Krusta ceļa būs iespēja sastapt kādu no draudzes mācītājiem personīgai grēksūdzei. Lai vienotos par citu grēksūdzes laiku, lūdzam sazināties ar mācītājiem individuāli.

 

, ,