Grēksūdze Lielā gavēņa laikā

Lieldienas (foto: Easter by iSpavel, deviantart.com)Lielais gavēnis ir laiks, kad esam īpaši aicināti uz grēknožēlu. Piektdienās pirms (no plkst. 17.00) un pēc Krusta ceļa iespējams satikt draudzes mācītājus personīgai grēksūdzei. Lai vienotos par citu grēksūdzes laiku, lūdzam sazināties ar mācītājiem individuāli.

, ,