Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija rudens 2012

Sestdien, 20. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Ģertrūdes akadēmijas mācību gada noslēdzošajā nodarbībā kopā ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docentu Juri Cālīti runāsim par Dītrihu Bonhēferu.

Dītrihs Bonhēfers (Dietrich Bonhoeffer, 14.02.1906.-9.04.1945.) bija vācu mācītājs, ietekmīgs teologs un Pretošanās kustības dalībnieks nacistu valdīšanas laikā Vācijā, nogalināts koncentrācijas nometnē. Līdzīgi kā varam labāk izprast sevi, ja apzinām sava tēva mantojumu, tāpat arī ticību labāk izpratīsim, ja iedziļināsimies kristietības tēvu atstātajā mantojumā. Dītrihs Bonhēfers ir viens no tiem.

Papildu informācija: http://gertrude.lv/kursi/gertrudes-akademija/

Ģertrūdes akadēmijā gaidām katru interesentu – gan tos, kuri apmeklē visu semestri, gan jaunus klausītājus. Jaunos klausītājus lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu šeit.

, , ,