Muzeju nakts Ģertrūdē

Sestdien, 20. maijā visā Eiropā svin Muzeju nakti, lai pievērstu uzmanību mūsu kultūras bagātajam mantojumam. Arī Ģertrūde piedalās šajā pasākumā ar savu bagātīgo programmu.

No plkst. 18.00 līdz 19.00 senās mūzikas ansambļa “Lirum” koncerts “Stella Splendens”. Šis koncerts būs ceļojums garīgajos dziedājumos no viduslaikiem līdz renesansei. Skanēs dziedājumi no “Libre Vermeli de Montserrat” un “Cantigas de Santa Maria”.

No plkst. 19.00 līdz 19.45 Ģertrūdes baznīcas iepazīšana gides Ditas Kuģenieces vadībā.

No plkst. 19.45 līdz 20.45 koncertā “Cauri gadsimtiem ērģeles skan” muzicēs Baiba Tilhena (saksofons) un Jana Zariņa (ērģeles). Koncerta programmā J. S. Baha, N. De Grinji, M. Rēgera un  Ē. Ešenvalda skaņdarbi.

No 20.45 līdz 21.30 vēl viena iespēja iepazīt Ģertrūdes baznīcu gides Ditas Kuģenieces vadībā.

No 21.30 līdz 22.30 Ģertrūdes mūziķu autordziesmu koncerts “Mana dvēsele slavē Kungu”.

Ļausimies laika ratam Ģertrūdē Muzeju naktī 20. maijā!

muzeju nakts tumšs

 

, ,