O. Smoļaka sprediķis 11. jūnijā

Mācītāja Oskara Smoļaka sprediķis Trīsvienību svētku dievkalpojumā Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē 2017. gada 11. jūnijā.

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” /Mt. 28:18-20/

, ,