Paldies par atbalstu mūsu ērģelēm!

Ivetas Apkalnas koncertā Ģertrūdes ērģeļu atbalstam 16. jūnijā Vācijas pilsētā Bargthaidē mūsu  starptautiski slaveno Zauera ērģeļu atjaunošanai tika saziedoti 2124 eiro. Koncerts raisījis lielu interesi un bijis labi apmeklēts. Paldies daudzajiem koncerta apmeklētājiem un ziedotājiem, ērģelniecei Ivetai Apkalnai, Bargthaides ērģelniekam Andim Paeglei un mācītājam Janam Rosmanekam!

Ērģelniece Iveta Apkalna

Ērģelniece Iveta Apkalna

 Bargthaides mācītājs Jans Rosmaneks, Iveta Apkalna un ērģelnieks Andis Paegle

Bargthaides mācītājs Jans Rosmaneks, Iveta Apkalna un ērģelnieks Andis Paegle

Bargthaides ērģeļu būvētājs Besmanns, ērģelnieks Andis Paegle un Iveta Apkalna

Bargthaides ērģeļu būvētājs Besmanns, ērģelnieks Andis Paegle un Iveta Apkalna

, ,