Pielūgsmes vakars 7. jūlijā

slavēšanas_dievkalpojums_2Piektdien, 7. jūlijā plkst. 18.30 Lutera zālē ar draudzes slavētājiem svinēsim jau ceturto Pielūgsmes vakaru Ģertrūdē, kurā nākam sastapties ar Dievu, esot kopā pielūgsmē, dziesmās un lūgšanās.

Vai un kā es pazīstu Dievu? Šoreiz par Jēzu Kristu, par to, ko Viņš Svētajos Rakstos par Sevi saka: “ES ESMU…” Aicinām ņemt līdzi savas Bībeles un Dievam atvērtu sirdi.

Lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada uzvaras gājienā un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās! /2. kor. 2:14/

Visi aicināti, visi gaidīti!

, ,