Pielūgsmes vakars 11. augustā

slavēšanas_dievkalpojums_2Piektdien, 11. augustā plkst. 18.30 Ģertrūdes baznīcas zālē svinēsim Pielūgsmes vakaru ar draudzes slavētājiem, kurā nākam sastapties ar Dievu, esot kopā pielūgsmē, dziesmās un lūgšanās.

Arī es jums saku: lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ikviens, kas lūdz, saņem, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. /Lk. 11:9-10/

Visi aicināti, visi gaidīti!

, ,