Studijas Lutera akadēmijā

LA_bannerisAugustā Lutera Akadēmija izsludina papilduzņemšanu studijām divās programmās: “Teoloģija” un “Draudžu darbinieku izglītība”. Dokumentus papilduzņemšanai jāiesniedz no 2. līdz 25. augustam otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdien, 25. augustā no plkst. 15.00 līdz 18.00. Iestājpārbaudījumi paredzēti 29. augustā plkst. 10.00 ( testi) un plkst. 12.00 ( kolokvijs).

LELB Lutera Akadēmija palīdz Kristus izglābtiem un aicinātiem cilvēkiem piepildīt viņu aicinājumu apliecināt Kristu, dzīvot ar Viņu un kopā ar Viņu strādāt labākai pasaulei. Akadēmija piedāvā dažādas iespējas cilvēkus iedrošināt un sagatavot savam aicinājumam un kalpošanai LELB.

Bakalaura studiju programma “Teoloģija” sniedz Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata pildīšanai. Mācību programma ir veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā mācību gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB. Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām (Skype, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) Lutera akadēmija piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

“Draudžu darbinieku izglītības” programma ir veidota tā, lai LELB ietvaros apmācītu un sagatavotu dažāda aicinājuma kalpotājus un nozaru vadītājus draudzē. Aptuveni 75% mācību saturu veido teoloģiskie priekšmeti, pārējos 25% atbilstoši evaņģēlistu, draudzes priekšnieku un diakonu specialitātēm. Draudžu darbinieku izglītības programmas studenti izvēlas savām interesēm atbilstošus studiju programmas “Teoloģija” priekšmetus. Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Pēc studijām absolvents savu izvēlēto kalpošanu īsteno ar lielāku izpratni Svētajos Rakstos, ticības pamatpatiesībās un praktiskajā teoloģijā. Draudžu darbinieku programma dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu potenciāliem Teoloģijas programmas studentiem jeb nākamiem garīdzniekiem.

Lutera akadēmija piedāvā arī iespēju pēc izvēles apmeklēt sev interesējošus priekšmetus kā brīvklausītājam.

Lutera akadēmija kā neliela augstskola:

  • ir elastīga, lai katram dotu iespēju studēt sev vēlamā studiju programmā, mācību formātā un ilgumā;
  • spēj studentu vidū veidot draudzīgas un ciešas attiecības un kopības sajūtu.

Lutera akadēmijas absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti un draudžu darbinieki. Studijas ir iespēja atsaukties sirds aicinājumam, uzņemties savā dzīvē darīt lietas ar pievienotu vērtību.

Ar visu informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentu iesniegšanu var iepazīties sadaļā “Uzņemšanas noteikumi” Lutera Akadēmijas mājas lapā: www.luteraakademija.lv.

, ,