Archive | Ieva Aiga

Ir patiesi arī šādi?

Nelūdziet, tad jums netaps dots, nemeklējiet, tad jūs neatradīsit, neklauvējiet, tad jums netaps atvērts. Jo ikkatrs, kas nelūdz, nedabū, kas nemeklē, neatrod, un, kas neklauvē, tam neatvērs. 

Continue Reading · 0

Pazīt Dievu

Pazīt Dievu nenozīmē spēt viņu izskaidrot. Pazīt Dievu daudz vairāk nozīmē spēt būt ar Dievu (atpazīstot, apzinoties Viņu) nevis spēt izskaidrot.

Continue Reading · 0