Archive | Bērni

Ģertrūdes svētdienas skola

Darbu atsākusi Ģertrūdes svētdienas skola. Ik svētdienu (izņemot mēneša otro svētdienu, kad notiek Ģimenes dievkalpojums), dievkalpojuma laikā svētdienas skolā notiek nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Bērni ierodas uz dievkalpojumu plkst. 10.00 kopā ar vecākiem. Pēc grēksūdzes lūgšanas mācītājs aicina bērnus pie altāra, dod svētību un bērni kopā ar svētdienas skolas pārstāvjiem dodas uz […]

Continue Reading · 0

Darbu uzsāk Ģertrūdes bēbīšu skola

Trešdien, 6. oktobrī darbu uzsāk Ģertrūdes bēbīšu skola. Ģertrūdes Bēbīšu skoliņa piedāvā iknedēļas nodarbību bērniem vecuma grupās no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem kopā ar līdznācēju – mammu, tēti, vecvecāku vai auklīti. Nodarbības notiek katru trešdienu, tās ilgst 60 minūtes: * „Čučētāju un rāpotāju” grupiņai no 3 mēnešiem līdz 1 gadam – plkst.10:00; * „Skrējēju” […]

Continue Reading · 0

Ģertrūdes skautu un gaidu vienība

Skautisms ir lielākā jauniešu pasaules organizācija ar vairāk kā simts gadu pieredzi, kura vieno vairāk kā 30 miljonus cilvēku visās pasaules valstīs. Tās pamatā ir saplānots un organizēts process, kura mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās apziņas veidošana, sociālā integrācija un orientēšana uz demokrātiskas sabiedrības vērtībām. Ar šī mācību gada sākumu Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes […]

Continue Reading · 0

Svētdienas skola aicina skolotājus un palīgus

“Bērni ir Tā Kunga dāvana!” /Ps. 127:3/ Tas ir aicinājums mums visiem būt par uzticamu atbalstu bērniem viņu dzīves ceļā. Par to reizi nedēļā klātienē rūpejas arī Ģertrūdes Svētdienas skola. Tā pulcē bērnus vecumā no 3 līdz 12 gadiem, lai palīdzētu viņiem veidot kristīgu pasaules uzskatu ar dažādu nodarbību palīdzību un iemācītu bērniem veidot patiesas […]

Continue Reading · 0

Ģertrūdes Bēbīšu skoliņa vērs durvis Pļaujas svētkos

Ģertrūdes Bēbīšu skoliņa ir iknedēļas nodarbība bērniem vecuma grupās no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem kopā ar māmiņu, tēti, vecvecāku vai auklīti, kas vērsta uz mazuļa fizisko, emocionālo un garīgo attīstību. Profesionāla pedagoga vadībā nodarbība ilgs 60 minūtes, kur atvērtā, radošā un aizraujošā vidē mazuļi varēs atklāt pasauli, pētīt un mācīties, klausīties un dziedāt, grabināt, […]

Continue Reading · 0