Archive | Māceklība

Ģertrūdes akadēmija rudens 2012

Ģertrūdes akadēmijas rudens semestris

22. septembrī atsāksies Ģertrūdes akadēmijas mācību semestris. Ģertrūdes akadēmija izveidota ar mērķi palīdzēt cilvēkiem augt savā izpratnē par Dieva vārdu, kristietības pamatjautājumiem, kā arī dažādiem ētikas un kristīgās ticības apoloģētikas jautājumiem, par kuriem mums kā kristiešiem nākas ikdienā diskutēt ar neticīgo pasauli.

Continue Reading · 0