Archive | Raksti

Arhibīskapa vēstījums 2010. gada Ziemsvētkos: Mācīsimies dāvināt sevi

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums 2010. gada Ziemsvētkos. “Miers lai jums un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus! Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu Viņa neiznīcīgajā godībā!” Ar šādiem vārdiem apustulis Pāvils sveicina ticīgos Efesas pilsētā (Ef 6:23-24). Patiešām, miers, mīlestība un žēlastība ir […]

Continue Reading · 0
Mozaīka kādā dievnamā Tabhā

Mācītājs Krists Kalniņš – Par maizēm, zivīm, zēnu un draudzi

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā! Bet Pashā, jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus, acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie Viņa, Viņš sacīja uz Filipu: “Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?” Bet to Viņš sacīja, viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips Viņam atbildēja: “Par divi […]

Continue Reading · 4
mācītājs Krists Kalniņš

Draudzes mācītāja Krista Kalniņa vēstījums Ziemassvētkos

„Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts!“ /Lk. 2:14/ Vislielākais atklājums katram no mums ir brīdis, kad saprotam, ka mūsu radīšanas mērķis ir mīlestības attiecības ar Dievu un vienam ar otru. Caur šo atklājumu kļūst skaidrs, kāpēc visi mūsu mēģinājumi dzīvot bez Dieva mīlestības ir cietuši pilnīgu sakāvi. Nekas […]

Continue Reading · 0
mācītājs Rinalds Grants

Draudzes mācītāja Rinalda Granta vēstījums Ziemassvētkos

Jaunava dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls: Dievs ar mums./Mt. 1:23/ Ja vajadzētu visu Ziemassvētku dziļumu, spēku, gaišumu un noslēpumainību izteikt vienā vārdā, tad mēs nonāktu līdz vārdam „Emanuēls” , Dievs ar mums. Dievs piedzima kā cilvēks, Viņš tērpās miesā un stājās mūsu vidū. Tas nebija tikai vēl viens bērns, bet Dievs, kas ienāca […]

Continue Reading · 0
Daļa no Cietuma Alfas komandas un mācītājs Rinalds Grants pirms došanās cietuma teritorijā

Cietuma Alfa. Kā tas ir – ik svētdienu brīvprātīgi doties otrpus ieslodzījuma žogam?

Šoruden mūsu draudzē veiksmīgi uzsākta vēl nebijusi aktivitāte – ik svētdienu mūsu draudzes cilvēki devās uz Iļģuciema sieviešu cietumu un tur vadīja Alfa kursu. Par to, kā šī ideja radās, kā veicās ar tās īstenošanu un kādi ir cietuma kalpošanas tālākie mērķi, sarunā stāsta mūsu draudzes locekle Kristīne Jaunzeme no Alfa kursa cietumā (turpmāk tekstā […]

Continue Reading · 2
mācītājs Rinalds Grants (foto - www.la.lv)

Jaunumi no draudzes padomes – izvirzītas draudzes tālākās attīstības prioritātes

Stāsta draudzes mācītājs Rinalds Grants. Šoruden notika ikgadējā draudzes padomes izbraukuma sēde, kurā mēs vienmēr darām divas lietas – atskatāmies uz aizvadīto gada periodu ar jautājumu par to, ko mums ir izdevies izdarīt un ko – nē, kā arī vienmēr skatāmies uz priekšu – kas ir tās aktualitātes, kas mums būtu tuvākajā laikā vissvarīgākās. (more…)

Continue Reading · 0
mācītājs Krists Kalniņš, LELB arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Rinalds Grants (foto - Mārtiņš Rudzītis)

Mācītāja Krista Kalniņa ievešana draudzes kalpošanā

Mūsu draudzei strauji augot gan dalībnieku skaita, gan aktivitāšu ziņā, aktuāls kļuva jautājums par regulāru vēl viena mācītāja kalpošanu draudzē. Ar prieku varam paziņot, ka Krists Kalniņš, LELB Jauniešu centra vadītājs, mācītājs, kurš jau līdz šim mūsu draudzes dzīvē piedalījies gan kā dalībnieks, gan palīdzējis, kalpojot kā mācītājs kādos dievkalpojumos, ir piekritis draudzes aicinājumam kļūt […]

Continue Reading · 0
vīru pārgājiens

Vīru pārgājiens

Sestdien, 27.novembrī notika pirmais Ģertūdes vīru pasākums – pārgājiens Saulkrasti – Gauja. Pēc vasaras nometnes Kaltenē, kur draudzes vīri satikās uz pirmajām pārrunām par vīru kalpošanas vajadzībām un iespējām Ģertrūdē, šis bija ļoti veiksmīgs turpinājums. Desmit vīri kājām veica ceļu no Saulkrastu dzelzceļa stacijas līdz Gaujas stacijai. Laiks šajā dienā bija tiešām liela Dieva svētība. Gaisa temperatūra bija aptuveni […]

Continue Reading · 0
draudzes priekšnieks Aldis Princis

Ģertrūdes draudzei – jauns draudzes priekšnieks

Draudzes padomes sēdē trešdien, 1. decembrī līdzšinējais draudzes priekšnieks Valters Lasmanis atkāpās no sava amata. Par jauno draudzes priekšnieku ievēlēts draudzes loceklis, draudzes saimniecības nozares vadītājs Aldis Princis. Jaunajam draudzes priekšniekam jautājam: “Ar kādu nostāju un skatu nākotnē Tu nāc šajā jaunajā kalpošanā?” (more…)

Continue Reading ·