Archive | Sprediķi

Mozaīka kādā dievnamā Tabhā

Mācītājs Krists Kalniņš – Par maizēm, zivīm, zēnu un draudzi

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā! Bet Pashā, jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus, acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie Viņa, Viņš sacīja uz Filipu: “Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?” Bet to Viņš sacīja, viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips Viņam atbildēja: “Par divi […]

Continue Reading · 4
mācītājs Krists Kalniņš

Draudzes mācītāja Krista Kalniņa vēstījums Ziemassvētkos

„Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts!“ /Lk. 2:14/ Vislielākais atklājums katram no mums ir brīdis, kad saprotam, ka mūsu radīšanas mērķis ir mīlestības attiecības ar Dievu un vienam ar otru. Caur šo atklājumu kļūst skaidrs, kāpēc visi mūsu mēģinājumi dzīvot bez Dieva mīlestības ir cietuši pilnīgu sakāvi. Nekas […]

Continue Reading · 0
mācītājs Rinalds Grants

Draudzes mācītāja Rinalda Granta vēstījums Ziemassvētkos

Jaunava dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls: Dievs ar mums./Mt. 1:23/ Ja vajadzētu visu Ziemassvētku dziļumu, spēku, gaišumu un noslēpumainību izteikt vienā vārdā, tad mēs nonāktu līdz vārdam „Emanuēls” , Dievs ar mums. Dievs piedzima kā cilvēks, Viņš tērpās miesā un stājās mūsu vidū. Tas nebija tikai vēl viens bērns, bet Dievs, kas ienāca […]

Continue Reading · 0