Dievkalpojumi

Liturģiskie dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu notiek:

* ceturtdienās, plkst. 19.00
* svētdienās, plkst. 10.00.

Slavēšanas dievkalpojumi notiek  svētdienās plkst. 18.00. Šajos dievkalpojumos tiek dziedātas slavas un pielūgsmes dziesmas, teikta uzruna un ir iespēja saņemt aizlūgšanas. Arī šajos dievkalpojumos iespējams saņemt Svēto Vakarēdienu.

Ģimenes dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 13.00. Tie tiek svinēti ar vienkāršotu kārtību, dziesmām un uzrunu, kas bērniem dod iespēju pašiem aktīvi iesaistīties dievkalpojuma norisē. Vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī) Ģimenes dievkalpojumi nenotiek.

Comments are closed.