Cietuma Alfa

Vai dzīvei ir jēga? Kāpēc es esmu uz šīs zemes? Vai Dievs ir? Kas man ar Tevi, Jēzu? Kā mana ticība var palīdzēt man dzīvot? Vai un kā es varu sākt no jauna? Vai man ir dots kas vairāk par šo dzīvi?

Šie ir tikai daži no jautājumiem, ko kopā ar mūsu draudzes māsām un brāļiem Alfā apspriež Iļģuciema un Brasas cietumā ieslodzītie, mācoties pieņemt sevi un savu dzīvi, apzināties savu realitāti un iespējas, ko mums dod attiecības un mīlestība uz dzīvu Dievu.

“Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” /1.Jņ.4:19/

Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudze 2010. gada rudenī uzsāka cietuma Alfu Iļģuciema cietumā, sadarbojoties ar biedrību “Prison Fellowship Latvia”. Cietuma Alfa ir notikusi Iļģuciema cietumā, Brasas cietumā un Centrālcietumā. Šajā kalpošanā iesaistījušies arī māsas un brāļi no Mateja baptistu draudzes, Romas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu draudzes, kā arī citām draudzēm. Mēs ilgojamies, ka caur cietuma Alfu Evaņģēlijs varētu tikt pasludināts visos Latvijas cietumos.

“Es biju kails un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” /Mt.25:36,40/

Kāpēc cietuma Alfa?

Mēs iesākām cietuma Alfu, jo mēs degam Dieva mīlestībā un par to gribam stāstīt citiem, dodot viņiem iespēju to piedzīvot un caur to tapt pārveidotiem. Mēs ilgojamies kalpot Jēzus mazākajiem, tiem, kuros Jēzum sāp, pēc kuriem Viņš ilgojas. Mēs ilgojamies, ka Jēzus mazākajos mēs sastaptu pašu Jēzu. Cietuma Alfa ir kļuvusi par mūsu nodošanos, lai atrastu daudzus Jēzus mīļotos. Caur cietuma Alfu mēs atklājām, ka mīlēt tāpēc, ka Jēzus mīl, it nemaz nav grūti.

“Kuru lai Es sūtu? kurš ies un runās par mums? Tad teicu: es te, sūti mani.” /Jesajas 6:8/

Kā atbalstīt cietuma Alfu?

Alfas komanda priecājas un pateicas par jebkādu Jūsu atbalstu mūsu visu kopīgajā kalpošanā:

  • Pievienojies cietuma Alfas komandai vadot mazo grupu. Jēzus meklē brāļus un māsas, kas ar savām dzīvēm katru dienu izdzīvo Evaņģēliju un kas ilgojas par Dievu stāstīt citiem.
  • Palīdzi cietuma Alfai slavēšanā. Mēs meklējam slavētājus, kas kāda mūzikas instrumenta pavadījumā var mūs vadīt slavēšanā.
  • Iestājies par cietuma Alfu lūgšanās.
  • Palīdzi pagatavot mielastu. Katrā cietuma Alfas tikšanās reizē mēs baudām mielastu. Tu vari Alfas vajadzībām pagatavot ko garšīgu, tā kalpojot saviem brāļiem un māsām ieslodzījumā.
  • Palīdzi ar transportu. Ir reizes, kad mums nepietiek transportlīdzekļu, lai visu nepieciešamo nogādātu uz cietuma Alfas nodarbību. Tu vari palīdzēt arī šādā veidā.
  • Atbalsti ar ziedojumu. Cietuma Alfas kalpošanu mēs finansējam no pašu ziedojumiem. Savu ziedojumu draudzei Tu vari padarīt par mērķziedojumu cietuma kalpošanai.

Lai uzzinātu par iespējām līdzdarboties cietuma kalpošanā, sazinies ar mācītāju Kristu Kalniņu (tālr. nr. 27877717, e-pasts: krists.kalnins@gertrude.lv).

Lūk, ko par kalpošanu cietumā saka cietuma Alfas komanda:

Laura:  „Ejot cietumā, mēs ejam ciemos pie Jēzus.”

 „Tas, ka mēs neesam cietumā, nav mūsu nopelns. Mums varbūt laimējies uzaugt labvēlīgākā vidē. Un ar ko mūsu grēki – aprunāšana, lepnība –  labāki par viņu grēkiem? Kad ejam cietumā, Dievs davā milzīgu mīļumu,” tā Anda.

„Lielākais atklājums ir tas, ka cietums nemaz nav briesmīga vieta, un arī no ieslodzītajām nav jābaidās. Daudz stereotipu valda,” secina Olga.

„Cietumā dodamies, nevienu nenosodot, un sievietes cietumā jūt šo mūsu mīlestību. Dievs nesola, ka augļi būs uzreiz redzami, bet mēs varam kalpot, parādot šo Kristus mīlestību,” teic Ilze.

„Šī bija kalpošana, kad, sekojot aicinājumam, devāmies cietumā pilnīgā paļāvībā uz Dievu, jo savādāk nebija iespējams. Daudz lūdzām un vienmēr jutām Dieva aizmuguri, atrodoties iekšā svētdienu vakaros,” dalās Laura. 

„No racionāli noskaņotiem šeit, brīvībā, esam dzirdējuši jautājumu – vai ALFA kursam cietumā  vispār ir jēga? Ir. Kāds no ieslodzītajiem nesen atzina – jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz jūsu apmeklējums šeit, Brasā nozīmē! Divi no vīriem, ALFA kursa pamudināti, Vasarsvētkos tika kristīti,” tā Ivars.