Intervija ar draudzes mantzini

Mārtiņš StaķisDraudzei palielinoties skaitliski un pieaugot arī kalpošanas apjomam, arvien jūtamāka ir nepieciešamība profesionāli izvērtēt un plānot mūsu vajadzības un iespējas. Par draudzes dzīves “ekonomisko pusi” jautājām mantzinim Mārtiņam Staķim.

 

– Kāds bija draudzei aizvadītais finanšu gads?

– Kopumā ļoti labs. Varējām redzēt, ka “pavasaris” ir iestājies ne tikai Latvijas ekonomikā, bet arī draudzes finansēs.  Pērn pēc četru gadu zaudējumu perioda pirmo reizi noslēdzām gadu ar pozitīvu bilanci. Tāpēc varējām uzsākt lielākus projektus, piemēram, “eņģeļu kāpņu” izbūvi, kas tagad savieno baznīcas zāli un pagrabstāvu.

– Draudzes finanšu avots ir  ziedojumi. Kāda pašlak ir situācija?

– Kopumā aizvadītajā gadā ziedojumu apjoms ir palielinājies, lai gan pieaugums, galvenokārt, ir vērojams pozīcijā “Desmitās tiesas ziedojumi”. Esam pateicīgi draudzei par to, ka, ieviešot desmitās tiesas dievkalpojumus, regulārie ziedojumi bankā un dievkalpojumu kolektēs tomēr nesamazinājās. Tāpat draudze atsaucīgi atbalstīja arī vairākus mērķa projektus: “eņģeļu kapņu” izbūvi un ērģeļu remontu.

– Kas iecerēts šogad?

– Šī gada budžetu esam veidojuši, balstoties uz 2013. gada ieņēmumu datiem. Mūsu draudze skaitliski ar katru gadu aug, tāpēc loģiski spriežam, ka ieņēmumiem nevajadzētu samazināties. Diemžēl šī gada sākums mūsu optimismu ir mazinājis – pirmā ceturkšņa ieņēmumi par 31% ir mazāki par budžetā plānotajiem.

budzeta_grafs-page-001

– Kā skaidrojat ziedojumu kritumu un ko tas varētu nozīmēt draudzes kalpošanai?

– Vissliktāk pildās divas pozīcijas: dievkalpojumu kolektes un ziedojumi bankā – ziedota ir tikai puse no cerētā. Draudzes valdē esam sprieduši, ka viens no iemesliem varētu būt eiro ieviešana un ziedošanas pieradums – ziedotāji, kuri kādreiz ziedoja noteiktu naudas vienību, piemēram, piecus latus, šobrī ziedo piecus eiro. Ja šī tendence turpināsies, tad nāksies koriģēt budžeta izdevumu daļu un atteikties no vairākām labām iecerēm: izremontēt sakristeju un siltināt logus, izveidot papildu kabinetu mācītājiem… Bet vienlaikus ceram, ka draudzes ienākumiem ir potenciāls pieaugt, tāpēc, ja kāds jūt aicinājumu ziedot vairāk vai vismaz tikpat cik pirms gada – mēs būsim ļoti pateicīgi.