Intervija ar draudzes priekšnieku

Aldis PrincisLai uzzinātu par nozīmīgākajiem paveiktajiem projektiem un nākotnes iecerēm mūsu Ģertrūdes baznīcas mājās, jautājām draudzes priekšniekam Aldim Princim.

 

– Kas pēdējā gada laikā ir izdarīts draudzes saimniecības nozarē?

– Acīmredzami, nozīmīgākais projekts pēdējā gada laikā ir bijusi “eņģeļu kāpņu” izbūve no baznīcas zāles uz pagrabu. Pagājušā gada vasarā tika sākti būvdarbi un nu mums ir kāpnes. Sākumā likās, ka tas būs ļoti viegli un ātri, bet, kad atsedza grīdu, atklājās, ka visas konstrukcijas ir sapuvušas, un ir jābetonē jauni stiprinājumi griestiem.

Par pašām kāpnēm bija divi varianti – vai likt vienkāršas, lētas vai arī dievnamā iederīgas ozolkoka kāpnes. Draudzes padome nolēma par labu cēlkoka kāpnēm.

Kāpņu izgatavotājs mēģināja atdarināt tās kāpnes, kādas ved uz kanceli. Visi reliņi tika virpoti pēc šo kāpņu analoģijas. Arī stabi, rokturi un ornamenti detaļās tiek izstrādāti ar rokām, mēģinot atdarināt 150 gadus atpakaļ būvētās kāpnes.

Vēlos pateikt paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam un ziedoja, lai mums būtu šīs kāpnes.

kapnesNoteikti ir jāpiemin un jāpateicas mūsu draudzes loceklim, arhitektam Vilnim Šlarham, kurš bez samaksas sagatavoja kāpņu projektu un saskaņoja nepieciešamās būvatļaujas. Liels paldies viņam!

Vietu kāpnēm izbūvēja mūsu draudzes loceklis Atis Baltruks ar savu uzņēmumu. Viņš piedalījās arī mūsu virtuves izbūvē un tagad izbūvēja arī vietu kāpnēm. Paldies!

Pašas kāpnes izgatavoja jauns kokapstrādes meistars Jānis Bergs, kuram jāsaka paldies par viņa cieņpilno attieksmi pret darbu un rūpību.

Kāpņu izbūve ir nozīmīgākais projekts pēdējā gada laikā. Pateicoties ziedojumiem un šo vīru darbam, mēs esam padarījuši mūsu draudzes mājas daudz skaistākas un ērtākas.

– Kādi jautājumi mums ir jārisina nākotnē?

– Plānu ir ļoti daudz. Piemēram, gaisa recirkulācija Lutera zālē, lai Alfa kursa laikā, ko vienlaikus apmeklē vairāk nekā simts cilvēki, nodrošinātu efektīvu gaisa apmaiņu. Tam ir nepieciešamas divas iekārtas. Viena iekārta mums jau ir ziedota. Plānojam arī sakristejas remontu un telpas iekārtošanu mācītājiem pagrabstāvā. Šobrīd mums ir trīs mācītāji, kuri savā starpā dala vienu mazu kabinetiņu. Nepieciešama telpa mācītājiem, kur viņi var tikties ar cilvēkiem un arī atpūsties. Šo jautājumu pusgada laikā ir plānots atrisināt.

Šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums kultūras pieminekļu atbalstam. Sākumā tika plānots piesaistīt finansējumu ērģeļu restaurācijai, bet projekta noteikumi nosaka, ka finansējums ir izmantojams tikai ēku restaurācijai, bet ērģeles skaitās atsevišķs objekts. Tāpēc tiek gatavots pieteikums par silto grīdu izbūvi baznīcas zālē. Ja iesniegums tiks apstiprināts, no septembra līdz nākamā gada jūnijam varēsim baznīcas zālē izbūvēt siltās grīdas. Tas nozīmē, ka tiks mainīta grīda baznīcas zālē un zem grīdas izbūvēta apsilde. Ja viss izdosies, tad pēc gada varēsim dievkalpojumus svinēt siltā baznīcā – tas būs liels panākums. (Redaktores piebilde: atbildīgas instances iebilst pret mūsu baznīcas grīdas maiņu, tāpēc paredzēts, ka šajā projektā draudze pieteiksies ar dievnama tornīšu atjaunošanas plānu.)

Esam atļāvuši izīrēt baznīcas torni mobilo sakaru kompānijai “Bite”. Tornī tiks izvietotas “Bites” ierīces, kas pārklātas ar ķieģeļu imitācijas materiālu, tāpēc tās būs tik pat kā nemanāmas. Bet “Bite” par to draudzei maksās īri un par saviem līdzekļiem ievilks jaunu elektrības kabeli no pāri ielai esošā sadales skapja, kas izmaksātu apmēram piecus tūkstošus, ja mēs to darītu paši. Būs jauns kabelis un divi jauni skaitītāji – viens pagrabam un viens baznīcas zālei, kas dos iespēju novērot, cik elektrības patērē baznīcas zālē un cik – pagrabā. Tāpat vairs nebūs iespējamas situācijas, ka baznīcas zālē dievkalpojuma laikā izsit drošinātājus, ja pagrabā aktīvi izmanto visas plītis un citas elektroierīces.

– Kā draudzes locekļi var līdzdarboties mūsu baznīcas attīstībā?

– Ja mūsu draudzē ir speciālisti, kas saimniecības jomā var kalpot ar savu darbu, zināšanām vai materiāliem, lai sazinās ar mani
(e-pasts: aldis.princis@gertrude.lv; tālrunis 29210900).

Tikai kopā varam sakārtot un attīstīt mūsu draudzes mājas!