Tavs atbalsts draudzei

„Priecīgu devēju Dievs mīl.”
/Pāvila 2. vēstule Korintiešiem, 9. nodaļa, 7. pants/

Lai sekmīgi plānotu draudzes 2012. gada budžetu, jau otro gadu lūdzam draudzes locekļus aizpildīt apņemšanās lapiņu par ziedojumiem draudzei 2012. gadā. Elektroniski šo apņemšanās lapiņu iespējams aizpildīt šeit.

Ziedojumu apņemšanās lapiņas izdrukātā formā iespējams saņemt draudzes kancelejā. Aizpildītas apņemšanās lapiņas varat atstāt draudzes administratorei, iemest ziedojumu kastēs baznīcā vai kolektes traukā dievkalpojuma laikā, vai arī nosūtīt pa pastu.

2011. gada sākumā, draudzes mācītāji, aicinot draudzi pirmoreiz aizpildīt ziedojumu apņemšanās lapiņas, rakstīja:

Lai labāk varētu plānot draudzes budžetu, esam nolēmuši lūgt Tavu atbalstu draudzei jaunā veidā. Elektroniski vai izdrukātā veidā Tu saņem ziedojuma solījuma lapiņu, kurā lūdzam Tevi ierakstīt naudas summu, kuru esi apņēmies ziedot šajā gadā draudzei. Tev ir arī iespēja šajā lapiņā norādīt, ja kādu projektu, cilvēku, nozari vai kalpošanu gribi īpaši draudzē atbalstīt.
No jūsu solījumu lapiņām varēsim saprast ne tikai to, cik lielas finanses būs draudzes rīcībā šajā gadā, bet arī kādas kalpošanas draudze redz kā prioritāras un kuras kā mazāk svarīgas. Būtiski arī zināt to, ka solījumu summa, kuru ierakstīsiet, ir saistoša tikai jūsu pašu sirdsapziņai, savukārt tiem, kuri plāno un strādā ar draudzes finansēm, tas būs labs palīgs draudzes budžeta plānošanā, no kura atkarīgs, ko mēs varēsim draudzē šajā gadā darīt un ko nē.
Mēs aicinām katru no jums, pārdomājot savas iespējas atbalstīt draudzi, lūgt pēc Dieva Tēva vadības, pieņemot lēmumu par summu, ar kuru varat un gribat atbalstīt draudzes aktivitātes, kā arī to, kuras no kalpošanām atbalstīt īpaši.
Mēs esam kopā ne sevis dēļ, bet Kristus dēļ! Viņš mira mūsu dēļ, Kristus atdeva, ziedoja savu dzīvību, lai mēs saņemtu vēsti, ka Dievs mums ir piedevis, ka esam Viņa valstības mantinieki. Un vēl vairāk! Lai ne tikai saņemtu, bet arī dzīvotu atbilstoši šai vēstij, un to pasludinātu arī citiem! Mums ir kopīgs Kungs Kristus, kuru mēs mīlam, un kuram mēs kā Viņa bērni ticam, un mums ir kopīgs mērķis – Mūžība kopā ar Viņu, kas ir Patiesa Mīlestība. Bet, kamēr esam vēl šajā pasaulē, mēs esam tie, kurus Kungs aicina rūpēties par Viņa īpašumu un par tiem, kas vēl nav Kristus īpašums. Tas ir liels gods un tā ir liela cerība, kuru mums katram un visiem kopīgi ir uzticējis Pestītājs!
Sirsnībā,
jūsu mācītāji
Rinalds Grants un Krists Kalniņš

 

Comments are closed.