Ģertrūdes akadēmija

 

Ģertrūdes akadēmija rudens 20122017. gada pavasarī turpinās mācības Ģertrūdes akadēmijā. Ceturtajā semestrī aplūkojam kristīgās mācības attīstību, raugoties uz baznīcai nozīmīgu cilvēku dzīvēm un darba augļiem.

Līdzīgi kā sevi mēs varam labāk izprast, ja esam gatavi apzināt sava tēva mantojumu, tāpat arī savu ticību mēs labāk izpratīsim, ja iedziļināsimies kristietības tēvu atstātajā mantojumā.

Jēzus mācīja mums mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, spēku, bet arī prātu. Mēs spējam mīlēt Dievu tikai atbildot uz Viņa mīlestību. Prāts ir neaizstājams veids kā apjaust, izzināt un piedzīvot Dieva mīlestību. Tas nav viss. Kad mums ir Dieva dziedināta sirds un Viņa patiesībai atvērts prāts, Viņš ar mūsu sirdīm, lūpām un rokām šajā pasaulē var darīt brīnišķīgas lietas. Ģertrūdes Akadēmija dot iespēju augt Bībeliskās zināšanās, sistemātiskā teoloģijā, garīgās dzīves disciplīnās un apoloģētikā.

Pirmajos trīs semestros ir apgūta pirmā puse no iecerētā Ģertrūdes akadēmijas mācību satura. Pagājušā semestrī, padziļināti izzinot Apustuļu Ticības apliecību, tika apgūti sistemātiskās teoloģijas pamati. Šajā semestrī turpināsim aplūkot kristīgās mācības attīstību, raugoties uz Baznīcai nozīmīgu cilvēku – baznīctēvu, teologu – dzīvēm un darba augļiem.
Ceturtā semestra mācību programma:
25. februāris – Apustuliskie un Baznīcas tēvi (Guntis Dišlers)
25. marts – Svētais Agustīns (Indulis Paičs)
22. aprīlis – Mārtiņš Luters
20. maijs – Dītrihs Bonhēfers
Lai pieteiktos dalībai šī semestra nodarbībās, lūdzu, aizpildiet pieteikšanās formu šeit.

Comments are closed.