Alfas vakars

Alfa kursa nodarbība 2011. gada 22. novembrī