Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Ģertrūdē”

EKII_fullRīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Ģertrūdes baznīcā”. Projekts tiek finansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta. Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, uzlabojot logu siltumnoturību un veicot restaurāciju (tiks veikti logu uzlabošanas pasākumi pirmajā,otrajā, trešajā, ceturtajā un pagraba stāvā), veicot bēniņu siltināšanu (nosedzot zāles velvju pārsegumu ar siltumizolācijas vati), kā arī veicot galvenās zāles apkures sistēmas rekonstrukciju (atjaunojot sākotnējo siltā gaisa pieplūdes apkures sistēmu) un ventilācijas sistēmu uzlabošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 380 946, 47 eiro, no kā 323 766, 02 eiro (84, 989899%) ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums un 57 180, 45 eiro (15, 010101%) ir Ģertrūdes draudzes finansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2020. gada 15. augusts – 48 mēneši no līguma noslēgšanas – no 2016. gada 15. augusta.

Mūsu Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca ir celta 1869. gadā pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta un ir valsts nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, kas saglabājies neskarts bez vēlāku laiku būtiskiem uzslāņojumiem, ar augstu autentiskuma pakāpi, bagātu fasāžu un interjeru apdari. Dažādos pārmaiņu un politiskās nestabilitātes periodos dievnams ir saglabājis savu sākotnējo funkciju un kalpojis Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem kā garīgā patvēruma vieta. Šobrīd mūsu baznīcā notiek daudzveidīgas aktivitātes, ko ik gadu apmeklē vairāk kā 56 tūkstoši apmeklētāju. Pateicoties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētajam projektam, mēs varam rūpēties, lai Ģertrūdes dievnams turpina pildīt savas funkcijas jaunā kvalitātē.

Projekta ietveros sasniedzamie rezultāti:

Nr. p.k.

Rādītājs

Rezultāts

Mērvienība

1.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

41.812 vai 18.47 [1]

kWh/m2 gadā

2.

Plānotais siltumenerģijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

66 691,56

kWh gadā

3.

Plānotais CO2 emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

15 457,75

kgCOgadā

4.

Plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs

0,047565442

kgCO / euro gadā

5.

Plānotais CO2 emisijas samazinājums uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

11.15664234

kgCO2/m2 gadā

6.

Ēkā plānotais cilvēku vienlaicīgas uzturēšanās skaits gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

800

skaits gadā

7.

Ēkā plānotais apmeklējumu skaits gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa

56 002

apmeklējumi gadā (vidēji)

[1] Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m).

 

 

Par projektu atbildīgā persona: Ģertrūdes draudzes priekšnieks Aldis Princis (tālruņa nr.: 29210900, e-pasts: kanceleja@gertrude.lv)