Tag Archives | Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija

Sestdien, 20. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Ģertrūdes akadēmijas mācību gada noslēdzošajā nodarbībā kopā ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docentu Juri Cālīti runāsim par Dītrihu Bonhēferu.

Continue Reading · 0
Ģertrūdes akadēmija rudens 2012

Ģertrūdes akadēmija

25. februārī iesāksies jaunais Ģertrūdes Akadēmijas cēliens – ceturtais semestris, kurā turpināsim aplūkot kristīgās mācības attīstību, raugoties uz baznīcai nozīmīgu cilvēku dzīvēm un darba augļiem.

Continue Reading · 0
Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija

Sestdien, 14. janvārī no plkst. 9.00 līdz 13.00 noslēgsim Ģertrūdes akadēmijas mācību ciklu par kristīgo teoloģiju caur Apustuļu un Nīkajas ticības apliecībām kopā ar Latvijas Bībeles centra pasniedzēju Malkolmu Fērtu.

Continue Reading · 0
Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija

Sestdien, 17. decembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 turpināsim Ģertrūdes akadēmijas mācību ciklu kopā ar Latvijas Bībeles centra pasniedzēju Malkolmu Fērtu iepazīstot kristīgo teoloģiju caur Apustuļu un Nīkajas ticības apliecībām.

Continue Reading · 0
Ģertrūdes akadēmija

Ģertrūdes akadēmija

19. novembrī atsāksies Ģertrūdes akadēmijas mācību cikls. Jaunajā semestrī kopā ar Latvijas Bībeles centra pasniedzēju Malkolmu Fērtu iepazīsim kristīgo teoloģiju caur Apustuļu un Nīkajas ticības apliecībām.

Continue Reading · 0